Enter a comma separated list of user names.

Srovnávací dějeprava

Implikace obyčejné historie na kouzelnický svět.
Vytvořeno ve spolupráci s Ave, která je také plně zodpovědná za grafickou podobu!

Dokud máme čas

Z povídky: 

V Budči je místnost, kde čas splácí svůj dluh.

Stránky