Enter a comma separated list of user names.

Fénix

Z povídky: 

Jednoho dne se v Budči objeví podivný muž v modré budce a s ním umírající fénix. Pomoci se mu snaží Matyáš Krobot (machr přes magická zvířata) a Amálie - plačka.

Crossover Budče a britského seriálu Doctor Who.

Srovnávací dějeprava

Implikace obyčejné historie na kouzelnický svět.
Vytvořeno ve spolupráci s Ave, která je také plně zodpovědná za grafickou podobu!

Dokud máme čas

Z povídky: 

V Budči je místnost, kde čas splácí svůj dluh.

Stránky