Okamžik volby

Obrázek uživatele Aveva
Z povídky: 
Štítky: 

Dívala se na něj úkosem a choulila se jako poraněné ptáče.
Rozhodně k ní přistoupil.
“Vyhráls,” přiznala.
Jeho rty se prohnuly v seběvědomém úšklebku. Vítězném.
“Máš na výběr,” pokynula ke stěně, “Nektar, či Ambrozii.”
Zamračil se.
“Je v tom trik.”
Pokrčila rameny.
“Vyberu-li si věčný život, bude ze mě za pár desítek let troska.”
“Pak vol věčné mládí.”
“Zvolím-li mládí, zvolím stagnaci. Od toho okamžiku bude vše stále stejné.”
“Cesta tě poučila,” ušklíbla se ona, “Volba je tvá.”
Její tělo se napřímilo a získalo zpět veškerou ztracenou důstojnost.
Jeho ramena poklesla.
Dostal, pro co přišel. Navěky strnulý v okamžiku nerozhodnosti.