Drobnosti ze života liškomágů IV

Obrázek uživatele Aloisie Trpkošová
Z povídky: 

Liščí drablata nezahrnutá do seriálů, která vznikla v rámci DMD 2015, DMD 2016 a DMD 2017

***

Klopotné začátky soukromého podnikání

Téma: ...za kamna vlezem

“Co. Má. Tohle. Znamenat?”
Xénie právě vymetla zpod sporáku svůj parádní ubrus. Špinavý, napůl poskládaný, napůl zmuchlaný. Uprostřed podivného improvizovaného hnízda objevila zdroj záhadného zápachu a tichého křupání, co ji už značnou chvíli znervózňovaly.
Tři skvrnitá vejce. Popraskaná a upečená do černohněda.
Bořek by se nejraději vrhl ke svému pokladu, aby zjistil, jestli se nedá ještě zachránit, ale rozumně se ovládl. Tenhle matčin nebezpečný výraz moc dobře znal. Má průšvih.
„Chtěl jsem vypěstovat plivníky,“ pípnul.
„U Želmíra proč?“ Strop v kuchyni jako by začala lehce potahovat temná mračna.
„Prodat je klukům.“
Podnikatelská vize se rozprskla v hromobití jako kropenaté skořápky.

***

Na průzkumu

Téma: Na vlastní nebezpečí

Stavení připomínalo kulisy z hororu.
Ponuře se choulilo mezi chroštím. Omítka skoro pryč, okna vytlučená, na vydrolených cihlách začernalé stopy požáru. Dveře uhnily, výstražná tabulka rezavěla v kopřivách.
Těžké boty rozkopávaly soumračné stíny. Rušily jejich dřímotu ve svinstvu na podlaze. Zdivo zabzučelo nelibostí.
Dva výrostci obhlíželi mrtvou kuchyň. Zvědavost vystřídala tíseň. Radši se na to vykašlat.
Zpuchřelé trámy se s děsivým zapraštěním rozlomily. Chlapci neměli šanci.
Avšak zborcený strop se podivně zhoupl. Proti vší logice bez viditelné opory zůstal viset.
Mladíci se zoufale vrhli k východu.
„Klika, vole,“ ulevovali si venku.
„Jasně, klika.“ Lišák nenápadně splývající se zvadlým listím zmizel.

***

Devět místo deseti

Téma: Proměnná
Žádná příchylnost ani nepřátelství. Jen chladná lhostejnost. Jako by ten kus žuly byl němý.
Tak ještě jednou. Opatrně se přiblížit, zatím se nedotýkat, počkat na pozvání. Pozdravit a představit se. Lehounce navázat spojení a poprosit o vstřícnost a důvěru.
Nechat proudit magickou sílu, vlastní žíly propojit s žilkami v kameni. Slibovat a nabízet něžným šepotem nepostřehnutelným pro lidské ucho, účastně naslouchat, laskat a konejšit, hojit zranění způsobené zlým slovem nebo skutkem.
Falešný tón, nešikovné přehmátnutí a kouzlo se zbortí.
Evžen zasyčel. Zatracená levá ruka! Devět prstů místo desíti a připadá si jak chromý.
Nedá se nic dělat. Znova od začátku.

***

Noc v lese

Téma: Na stopě
Spoiler k povídce Nástrahy sídlišť

Odhodil zbytečnou přítěž lidského těla a potají se vyplížil do nočního lesa.
Bezměsíčná noc voněla nespoutanou svobodou. Šelest a praskot, pachy a vůně, měkký mech pod tlapkami, roztančené stíny, všechno hovořilo jasnou a zřetelnou řečí, všechno lákalo za dobrodružstvím.
Za ní.
Zachytil její nezaměnitelnou vůni a každá žilka v jeho těle se rozehrála nadšeným vzrušením.
Nedočkavě se rozběhl.
Hnala se mu radostně vstříc.
Netušili, že kdosi dychtí ukojit sžíravý hlad, palčivou touhu po další oběti.
Zvětřil stopu liščí magie.
Černočerné oči se lačně zaleskly, z obnažených přeostrých tesáků skanula slina.
Zákeřná šelma se hrozivě a vytrvale blížila neslyšným krokem démona.

***

Opravdová pravda o netopýrech

Téma: Nezáleží na tom, jestli věříte v reinkarnaci. Důležité je jestli reinkarnace věří ve vás.

Všimli jste si, kolik tu letos poletuje netopýrů?
A taky jste slyšeli, že v netopýry se promění studenti propadlí ze zaříkání a zaklínadel? A věříte tomu?
Já jsem moc nevěřila, jenže můj táta říká, že jeden nikdy neví.
Proto vám teď povím, jak je to doopravdy.
Jednoho netopýrka jsem si totiž schválně chytila. Myslela jsem nejdřív, že kdybych ho zakousla, převtělil by se zas v člověka.
Ale nakonec jsem si ho nechala. Bydlí teď se mnou v chatce a už můžu odpřisáhnout, že to převtělení je jen pověra.
Zaklínadla totiž umí, jako když bičem mrská.
Pro Vlaštovčí orákulum
Radka Vulpesová

***

Liška v kurníku

Téma: Nejsme na to už moc staří?

Evžen se za večerního šera vracel polní cestou do vesnice. Jeho pozornost upoutal podezřelý ruch na dvorku.
Dřevěný kurník se otřásal rozčileným kdákotem a pes se mohl vzteky pominout. Dírou v plotě se snažila prodrat liška s ukradenou slepicí v tlamě.
Rozzuřený hospodář vyběhl s puškou: „Tentokrát tě dostanu!“
Evžen se neudržel. Zlomyslně se ušklíbl, zkřížil prsty a jakoby v překvapeném gestu mávl rukou. Nečekaně prudký vítr zvedl oblak prachu a pes vyděšeně zalezl do boudy.
Než si hospodář protřel oči, liška byla ta tam.
„Krucinál!“
„To byla ale smůla.“ Evžen s nevinným úsměvem pokrčil rameny a klidil se pryč.

***

Ahóóój!

Téma: Zamávejme kachnám!

„Jdeme na oběd.“
„Ještě ne.“
Malá zrzavá holčička se zasněně dívala přes široké rozorané pole. Nechtělo se jí domů pod střechu, venku bylo tak hezky.
Chytit se tak větru prosyceného pronikavou vůní vlhké hlíny, lehce vzlétnout k vysokému modrému nebi mezi bílé obláčky, to by bylo něco!
Stoupla si na špičky, rozpřáhla ruce. Zablácené boty se odlepily od země.
Sestra ji rychle strhla zpátky: „Neblbni.“
Na obloze se objevila vyrovnaná formace ptačího hejna. Těm se to lítá...
„Koukej, kachny!“
„To jsou husy, Evženko,“ poučila ji Radka. „Vracejí se z teplých krajin. Začíná jaro.“
Evženka se zasmála a vesele zamávala: „Ahóóój!“

***

Výbava

Téma: Věno

Tajná výprava do začarované rokle vyžaduje důkladnou přípravu.
Amulety, pořádnou svačinu, kamenný nožík, provaz…
„Jirka slíbil přinést lampičku, co nikdy nezhasne,“ šeptal Bořek vzrušeně.
Radka přidala ohmataný sešit: „Drahošovy návody na zažehnání lesních strašidel. Chybí něco?“
Chlapec prohrabával batoh: „Potřebujeme kloudnou zbraň. Ideálně ze stříbra, jeden nikdy neví.“
„To neseženeme.“ Radka se zamyslela: „Leda… počkej.“
V nestřeženém okamžiku se vplížila do kuchyně prohledat kredenc. Vydolovala těžkou plochou krabici. Vítězoslavně přiběhla se dvěma stříbrnými noži.
„Máma nám vynadá,“ podotkl Bořek.
Radka pohodila hlavou: „Říkala, že ty příbory po prababičce budu mít jednou do výbavy. Tak se snad můžu vybavit už teď.“

Komentáře

Obrázek uživatele Aveva

Mimochodem, začínám si myslet, že Evženovi potomci by si zasloužili nějakou vlastní velkou povídku ;o)

Obrázek uživatele Aries

Já pomalu už taky. Teď jen nějak to vymyslet :-)

Obrázek uživatele ef77

Podepisuju (a těším se, až to přijde).