2. Promeškaná budoucnost

Obrázek uživatele Arengil
Z povídky: 

DMD téma: Zítřek jsem prožil včera

"Nadání ke krystalomancii jsi po svém zesnulém otci, žel, nezdědil. Tak co s tebou, synovče...?"

"Cítím, že jsem duší pedagog, strýčku," pravil Quídlo hrdě.

"Nepovídej. Tak ty se cítíš...?" stáhl Doležal rty do sardonického úsměšku. "No, uvidíme..."

~

"Ale strýčku, oni se proti mně spikli... Vůbec mi nedali šanci! Přece nebudu za trest čistit kolonu jako nějaký uličník?!" vztekal se Quídlo. A ještě s těmi třemi... Úplně ztratím vážnost!"

"Vždyť jsi žádnou neměl."

"Otec mi předpovídal velkou budoucnost...!"

"Svou budoucnost jsi včera prošvihl, chlapče. A věštby týkající se osob, k nimž má krystalomant silnou citovou vazbu, bývají dost přehnané, tos nevěděl?

Závěrečná poznámka:

Mladý Quídlo je synem Hugona, Mirkova bratrance, který se představil v Sálu nestvůr.

3. kapitola