Se zlatou liškou ve znaku

Obrázek uživatele Aloisie Trpkošová
Z povídky: 

Žil kdysi muž jménem Bohodar, přezdívaný Liška, neboť byl zrzavý, že až tmu rozháněl. Jeho nepřátelé tvrdili, že se dovede v lišku proměnit a mocnými kouzly a čarami vládne, avšak neměli důkazu žádného.
Bohodar náležel k družině knížete Přemysla, jemuž prokázal mnohé cenné služby. Byv korunován králem českým, Přemysl se Bohodarovi odměnil územím nedaleko Prahy.
Bohodar zde založil osadu. Když zvěděli liškomágové o místě, kde mohou v míru a klidu žít, aniž by se nepřátelství od obyčejných lidí obávat museli, přicházeli a zůstávali. Zplodili mnoho synů a dcer a jejich městečko utěšeně vzkvétalo.
Tak byly pod královskou ochranou založeny Lysolaje.

(Drable pro Amarantu na téma Laskavá invaze - pověst, DMD 2016)