Nalezená

Obrázek uživatele ef77
Z povídky: 

Na mechovém polštáři leží Anděla jako malé děvčátko, které přepadla dřímota. Je studená jako smrt.

Odnesou ji rovnou ke kořenářce.

Uloží ji do veškerých duchen, které má, pak chasu bez milosti vykáže.

Na odřeniny kaši z kostivalu, na plotnu víno s pelyňkem a medem. Do něj vše, co pomoci může:

Kořen galgánu mraky v mysli rozptýlí.
Jablečník srdce posílí.
Bukvice lékařská chmury z hlavy vyžene.

Modlí se, aby její malí věrní pomocníčky neselhali ani tentokrát. Uškodit nemůžou.

Smutně se skleslá chasa vrací domů. Ve vratech stojí mlynář, zlý úšklebek v odulé tváři.

Zato mysliveček jako obrázek se usmívá přímo andělsky.

Psáno na téma: Malí a (ne)škodní