cestování

Úvod do teorie kouzelnického cestování

Krátké shrnutí základních aspektů magických metod cestování (přesunu na větší vzdálenost). Upozorňujeme laskavé čtenáře, že tento článeček je pouhým povšechným úvodem pro laiky a jako takový je striktně vzato po odborné stránce naprosto chybný ve všech aspektech.