Srovnávací dějeprava

Obrázek uživatele Aveva

Srovnávací dějeprava

Konfrontace kouzelného a obyčejného světa.
Vytvářeno s Julií někdy kolem roku 2008.

Srovnávací dějeprava

Implikace obyčejné historie na kouzelnický svět.
Vytvořeno ve spolupráci s Ave, která je také plně zodpovědná za grafickou podobu!