Aries

Obrázek uživatele Aries

Bitva na Turském poli IV

Největší magická bitva v našich dějinách

Budeme muset začít poněkud zeširoka. Pokusíme se vysvětlit okolnosti, které vedly k přímému ohrožení existence školy v Budči, i jak došlo k tomu, že škola byla zachráněna.

Prameny:

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Rod liščích mágů v Budči

Tato stať se pokusí stručně shrnout základní znaky specifických liščích mágů, vyskytujících se v Budči a okolí.
Včetně liščí písně přebásněné Birute!

Prameny:
Acta interna, archiv Velké rady kouzelníků, Vyšehrad
Erben, Karel Jaromír: České pohádky, SNDK Praha, 1952
Murciélago y Diacodión, Baltasar: Animagi, Dáru n´Nashri, Escuela de Magos Islamíes en Córdoba, 1752.
Palacká Kerblíková, Petronila: Dějiny kouzelnictva bez záhad, Budeč: Helix, 1884
Rowlingová, J.K.: Harry Potter a Princ dvojí krve, Albatros, Praha 2005

Obrázek uživatele Aries

Kouzelné rohy III.

Pokračujeme v našem stručném nástinu nejstarších dějin budečské školy. Minulou kapitolu jsme přerušili v období svatby Libuše a Přemysla. Libuše na Vyšehradě s Přemyslovou pomocí spravovala zemi a řídila kouzelnickou komunitu, zatímco Kazi v Budči vedla školu. Kazi se jak známo provdala za Bivoje, syna Sudivojova, který proslul zejména svou schopností krotit a ovládat divoká zvířata i kouzelné tvory. Obě sestry žily ve vzájemné shodě, často se radily o nejrůznějších záležitostech a vzájemně si pomáhaly.

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Krok a jeho dcery II

V úvodní kapitole jsme stručně nastínili původ zakladatelů Školy čar a kouzel v Bradavicích a jejich vztah k Budči. Nyní se pokusíme vrátit k nejstaršímu období, o kterém se zmiňují psané kroniky. Začneme samozřejmě u mocného čaroděje a vladyky Kroka.

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Přehled dějin Druidské školy vysoké magie v Budči

Slovo úvodem:
Toto není povídka, nýbrž historické pojednání, jehož cílem je konečně přehledně zveřejnit události související s Druidskou školou vysoké magie v Budči a významnými osobnostmi z této školy nebo jejího okolí, jejichž potomci se podíleli na založení Bradavic.
Tento materiál je k dispozici všem autorům povídek, pokud ho budou chtít jakkoliv využít pro vlastní tvorbu, jedinou podmínkou je respektovat ověřená fakta.

Tags: 

Stránky