Druhý život Petunie Dursleyové

Obrázek uživatele mcepl

Na Budči

Přistáli na malém kopečku uprostřed několika stromů. Vůbec
nechápala, kde jsou. Myslela, že říkali něco o nějaké univerzitě,
ale tohle vypadalo jako malý, byť zjevně neobyčejně starobylý,
kostelíček v poli na vrcholu kopce mezi několika vysokými stromy.
Kolem kostelíka byl hřbitov. Přešli kousek pole a šli směrem ke
hřbitovu. Kousek naproti od hřbitovní zdi stála menší lehce
nepopsatelná zřícenina, kterou bylo možno koukat skrz a za ní
viděla prázdný plochý vrchol kopce. Vacátko před budovou pozdvihl

Obrázek uživatele mcepl

Na cizinecké policii

Leden 2001
Hustě sněžilo, obloha byla zatažená a cítila se mizerně. Poslední
dobou se většinou cítila mizerně. Její náladě ani nepřidalo to,
že budova cizinecké policie byl ošklivý komunistický panelák, ve
kterém byly ošklivé komunistické kanceláře s ošklivými dveřmi
a věčně polámanými klikami.
Vešla do čekárny, kde objevila automat na lístky určující pořadí,
který už tak nelidský a štítivý systém změnil na ještě
odlidštěnější. Vytáhla si lísteček a posadila se na ne zrovna
nejčistější lavici a čekala.

Obrázek uživatele mcepl

Druhý život Petunie Dursleyové

Petunie Dursleyová se celý život snažila být jenom normální. Nikdy by si nepomyslila, že největší nebezpečí pro její normálnost nejsou zlí černokněžníci a její synovec, ale že největším nebezpečím bude ona sama. A to hned na dvakrát. Petunie na Budči. / Work In Progress, mohou nastat změny i v publikovaných kapitolách. Připomínky (včetně gramatických chyb) vítány!

Crossover Budeč/Harry Potter. Povídka není výdělečná a použité postavy z HP patří J.K.Rowlingové.