Julie

Fénix

Z povídky: 

Jednoho dne se v Budči objeví podivný muž v modré budce a s ním umírající fénix. Pomoci se mu snaží Matyáš Krobot (machr přes magická zvířata) a Amálie - plačka.

Crossover Budče a britského seriálu Doctor Who.

Srovnávací dějeprava

Implikace obyčejné historie na kouzelnický svět.
Vytvořeno ve spolupráci s Ave, která je také plně zodpovědná za grafickou podobu!

Záhady budečské architektury: Historie výzkumu spirálové chodby

Tato práce je zaměřena na povšechný souhrn informací o výzkumu a historii tak řečené spirálové chodby, jež protkává budovu Druidské školy vysoké magie v Budči. V této části se zaměříme na stručné zmapování historických zmínek a nejvýznamnějších prací o chodbě. Zde je třeba poznamenat, že bohužel zcela pomíjíme období mezi prvním a druhým založením Řádu šneka (tedy zhruba mezi první čtvrtinou 14. a polovinou 20. století). Toto období je nám za současného stavu poznání velkou neznámou. Zmíníme se také o vztahu chodby a řádu šnekistů.

Tags: 

Dokud máme čas

Z povídky: 

V Budči je místnost, kde čas splácí svůj dluh.

Stránky