Moje články

 • Obrázek uživatele Aries

  Přehled dějin Druidské školy vysoké magie v Budči

  Slovo úvodem:
  Toto není povídka, nýbrž historické pojednání, jehož cílem je konečně přehledně zveřejnit události související s Druidskou školou vysoké magie v Budči a významnými osobnostmi z této školy nebo jejího okolí, jejichž potomci se podíleli na založení Bradavic.
  Tento materiál je k dispozici všem autorům povídek, pokud ho budou chtít jakkoliv využít pro vlastní tvorbu, jedinou podmínkou je respektovat ověřená fakta.

  Tags: 
 • Obrázek uživatele Aries

  Krok a jeho dcery II

  V úvodní kapitole jsme stručně nastínili původ zakladatelů Školy čar a kouzel v Bradavicích a jejich vztah k Budči. Nyní se pokusíme vrátit k nejstaršímu období, o kterém se zmiňují psané kroniky. Začneme samozřejmě u mocného čaroděje a vladyky Kroka.

  Tags: 
 • Obrázek uživatele Aries

  Kouzelné rohy III.

  Pokračujeme v našem stručném nástinu nejstarších dějin budečské školy. Minulou kapitolu jsme přerušili v období svatby Libuše a Přemysla. Libuše na Vyšehradě s Přemyslovou pomocí spravovala zemi a řídila kouzelnickou komunitu, zatímco Kazi v Budči vedla školu. Kazi se jak známo provdala za Bivoje, syna Sudivojova, který proslul zejména svou schopností krotit a ovládat divoká zvířata i kouzelné tvory. Obě sestry žily ve vzájemné shodě, často se radily o nejrůznějších záležitostech a vzájemně si pomáhaly.

  Tags: 
 • Obrázek uživatele Aries

  Rod liščích mágů v Budči

  Tato stať se pokusí stručně shrnout základní znaky specifických liščích mágů, vyskytujících se v Budči a okolí.
  Včetně liščí písně přebásněné Birute!

  Prameny:
  Acta interna, archiv Velké rady kouzelníků, Vyšehrad
  Erben, Karel Jaromír: České pohádky, SNDK Praha, 1952
  Murciélago y Diacodión, Baltasar: Animagi, Dáru n´Nashri, Escuela de Magos Islamíes en Córdoba, 1752.
  Palacká Kerblíková, Petronila: Dějiny kouzelnictva bez záhad, Budeč: Helix, 1884
  Rowlingová, J.K.: Harry Potter a Princ dvojí krve, Albatros, Praha 2005

 • Obrázek uživatele Aries

  Bitva na Turském poli IV

  Největší magická bitva v našich dějinách

  Budeme muset začít poněkud zeširoka. Pokusíme se vysvětlit okolnosti, které vedly k přímému ohrožení existence školy v Budči, i jak došlo k tomu, že škola byla zachráněna.

  Prameny:

  Tags: 
 • Obrázek uživatele Aries

  Budeč na konci starověku a v raném středověku V

  Jelikož předchozí kapitoly se omezily jen na výčet suchých faktů a klíčových událostí, dovolíme si využít určitého oddechového času po uzavření jedné epochy, abychom se pokusili přiblížit podobu tehdejší Budče tak, jak nám ji zprostředkovávají archeologické nálezy.

  ***

  Prameny:

  Tags: 
 • Obrázek uživatele Aries

  Mezi kříži VI

  „Mizeli bohové lesní, vodní, větrní i temní; truchlili pro ně mnozí, kteří se jich nechtěli odříci ve vodě křestu. Nejvíce čaroději, hádači a kouzelnice. I utíkali se dále mezi lesy, do skrytých údolí, pod hory. Tam odnesli dědky a modly, tu se jim klaněli, oběti přinášeli a kleli nového Boha.
  Ale ten byl silný.

  Tags: 
 • Obrázek uživatele Aries

  Rotunda VII

  Předchozí kapitolu dějin jsme ukončili v okamžiku, kdy Častava s Ludmilou zničily uchvatitele Strojmíra a znovu nastolily Bořivojovu vládu v Čechách. Nyní se tedy budeme věnovat událostem v kouzelnické komunitě v době krátké Bořivojovy vlády a vlády jeho nástupců Spytihněva a Vratislava.

  Prameny:
  Aveva: Útěky. Kronika budečská
  Profantová, Naďa: Kněžna Ludmila, Epocha, Praha 1996

  Děkuji ave za upozornění na historickou nepřesnost, která byla odstraněna. Za revizi textu děkuji též Julii a neviâthiel.

  Tags: 
 • Obrázek uživatele Aries

  …sklízí bouři. VIII

  Rok 920. Ukončili jsme předchozí kapitolu našeho historického pojednání v přelomovém okamžiku, kdy se zhroutila odvěká bariéra, která chránila českou kotlinu před vlivem zlovolných sil. A důsledky Spytihněvova zrůdného činu se začaly projevovat.

  Za pomoc a poskytnutí důležitých informací děkuji Lunkvil, ave a Julii.

  Tags: 
 • Vítejte v Budči

  Vítejte ve světě magie, tajemna a dobrodružství, pojďte dál a přesvědčte se, že kouzla a čáry, nadpřirozené bytosti a čarodějnické mistry i učedníky nemusíte hledat jen v dalekých krajích a že něco fantastického se může odehrávat třeba i za nejbližším rohem.

  Máme vůbec v Čechách čarodějnickou školu? Tuto zásadní otázku položila kdysi Astoreth na staré diskusi Soví pošta a iniciovala tak horečné pátrání a bouřlivou diskusi. Odpověď na sebe totiž nedala dlouho čekat:
  Ovšemže máme a ne ledasjakou. Druidská škola vysoké magie v Budči existuje nejméně dva a půl tisíce let a již dávno vstoupila do všeobecného povědomí díky narážkám a zmínkám ve starých pověstech, uměleckých dílech i záhadologických publikacích.
  Náš spolek byl založen v Budči 8. července 2006 a zabývá se soustavným zkoumáním historie i současnosti budečské školy a magického světa u nás vůbec.
  Na těchto stránkách se otvírá jedinečná možnost nahlédnout do vybraných výňatků z Kroniky budečské a seznámit se s barvitými příběhy okolo budečské školy z dávné i ne tak vzdálené minulosti i současnosti, poznat významné osobnosti, které se rozhodujícím způsobem podílely na magickém utváření našich dějin, i jedinečné osudy drobných čarodějů, jejichž jména by zůstala neprávem zapomenuta nebýt našich záznamů, zakusit moc živlové a rituální magie i zkoumat účinky roztodivných artefaktů, zaklínadel a lektvarů, setkat se s tajuplnými bytostmi, které odnepaměti obývají naše území, navštívit nejen Budeč, ale i jiné magicky důležité lokality u nás. Povídky jsou doplněny dalšími informacemi v odborných článcích a přehledných rejstřících v naší encyklopedii. Obsah stránek vzniká jako kolektivní dílo na základě vzájemných konzultací a všechna konkrétní fakta jak v článcích, tak v povídkách do sebe zapadají. Takto se pozvolna buduje duch, atmosféra a podoba Druidské školy vysoké magie v Budči.
  Vážení čtenáři, věříme, že se u nás snadno vyznáte. Můžete listovat stránku po stránce, soustavně procházet mezi články nebo povídkami, orientovat se podle seznamu autorů, nechat se vést tematickými tagy a konkrétními odkazy a dát se překvapit, kam vás zavedou, hledat podle klíčových slov.
  Naše stránky se aktualizují nepravidelně, ale soustavně, vždycky lze najít něco nového. Nejžhavější novinky naleznete pohodlně hned na prvním místě.
  Budeme velmi vděční za vaše názory, připomínky, vlastní příspěvky, podněty a komentáře. Pro možnost komentování se prosím zaregistrujte, je to bohužel nutné z důvodu ochrany proti spamu. Postup je velmi jednoduchý, klikněte na odkaz vytvořit účet a vyplňte jméno a funkční e-mail, kam vám obratem přijde odkaz, který vás navede dál. Od potvrzení účtu můžete volně komentovat jakoukoliv povídku nebo článek.
  Můžete nás také se svými podněty a připomínkami kontaktovat na mailové adrese aloisietrpkosova (šnek) gmail (tečka) com. Ozve se vám Aloisie Trpkošová neboli Aries a na vaši zprávu ráda odpoví. Napište prosím na uvedenou adresu i v případě, že se vaše registrování opozdí. Děkujeme.
  Těšíme se na vás!

  Přejeme vám příjemné chvíle plné fantazie a magie v nejstarší a nejvýznamnější evropské škole čar a kouzel.
 • Obrázek uživatele Aries

  Vzkaz němého kováře

  Autorem článku je můj kamarád Jakub Molaj, člověk s velmi zajímavými zálibami a zkušenostmi. Článek o magickém kovářství mi sliboval už dlouho. Tady konečně je a doufám, že nebude poslední

 • Obrázek uživatele Aries

  Liškomágové jako audiokniha!

  Náš čtenář Bobeš41 vybral Nástrahy sídlišť pro sympatický projekt Knihovna do ucha a vytvořil audioverzi povídky. Děkujeme a přejeme příjemný poslech!

  Pan Bobeš41 laskavě poskytl link na poslech online, ale bohužel přestal fungovat.
  Odkaz na uložto viz Audioverze

  Děkujeme!

 • Obrázek uživatele Aries

  Provaz z oběšence v audioverzi!

  Bobeš41 načetl druhý Evženův příběh.
  Pojďte se zas jednou bát!
  :-)

  Audioverze

  Moc děkujeme a přejeme příjemnou zábavu.

 • Obrázek uživatele Aries

  Černá sanitka k poslechu

  Už jste slyšeli Černou sanitku v úžasně sugestivním podání Bobeše41?
  Máte možnost:

  Audioverze

  Děkujeme!

 • Obrázek uživatele Aries

  Desáté výročí!