Obrázek uživatele Rya

O rostlinách zvláště nebezpečných, II. část

Děkuji Aries za průběžnou konzultační činnost.

Úryvek z připravované knihy Vincenta Vidora Kouzla zahrad a lesů

Obrázek uživatele Rya

O rostlinách zvláště nebezpečných, I. část

Úryvek z připravované knihy profesora Vincenta Vidora Kouzla zahrad a lesů

Rebelský kouzelnický rod v Čechách

Nová fakta ohledně budečské školy odhalena. Tentokrát se jedná o novou osobnost, která je s Budčí spjata spíš okrajově. Jejím domovem jsou zejména severočeské horské oblasti.
Speciální poděkování Astoreth a všem ostatním badatelům za informace, pomoc, podporu a tak dále a tak dále...

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

…sklízí bouři. VIII

Rok 920. Ukončili jsme předchozí kapitolu našeho historického pojednání v přelomovém okamžiku, kdy se zhroutila odvěká bariéra, která chránila českou kotlinu před vlivem zlovolných sil. A důsledky Spytihněvova zrůdného činu se začaly projevovat.

Za pomoc a poskytnutí důležitých informací děkuji Lunkvil, ave a Julii.

Tags: 

Herbologické okénko

Krátké pojednání o milostném čarování za pomoci bylin
K tomuto článku se hodí okřídlené "Doma to nezkoušejte".

Obrázek uživatele Aries

Rotunda VII

Předchozí kapitolu dějin jsme ukončili v okamžiku, kdy Častava s Ludmilou zničily uchvatitele Strojmíra a znovu nastolily Bořivojovu vládu v Čechách. Nyní se tedy budeme věnovat událostem v kouzelnické komunitě v době krátké Bořivojovy vlády a vlády jeho nástupců Spytihněva a Vratislava.

Prameny:
Aveva: Útěky. Kronika budečská
Profantová, Naďa: Kněžna Ludmila, Epocha, Praha 1996

Děkuji ave za upozornění na historickou nepřesnost, která byla odstraněna. Za revizi textu děkuji též Julii a neviâthiel.

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Mezi kříži VI

„Mizeli bohové lesní, vodní, větrní i temní; truchlili pro ně mnozí, kteří se jich nechtěli odříci ve vodě křestu. Nejvíce čaroději, hádači a kouzelnice. I utíkali se dále mezi lesy, do skrytých údolí, pod hory. Tam odnesli dědky a modly, tu se jim klaněli, oběti přinášeli a kleli nového Boha.
Ale ten byl silný.

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Budeč na konci starověku a v raném středověku V

Jelikož předchozí kapitoly se omezily jen na výčet suchých faktů a klíčových událostí, dovolíme si využít určitého oddechového času po uzavření jedné epochy, abychom se pokusili přiblížit podobu tehdejší Budče tak, jak nám ji zprostředkovávají archeologické nálezy.

***

Prameny:

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Bitva na Turském poli IV

Největší magická bitva v našich dějinách

Budeme muset začít poněkud zeširoka. Pokusíme se vysvětlit okolnosti, které vedly k přímému ohrožení existence školy v Budči, i jak došlo k tomu, že škola byla zachráněna.

Prameny:

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Rod liščích mágů v Budči

Tato stať se pokusí stručně shrnout základní znaky specifických liščích mágů, vyskytujících se v Budči a okolí.
Včetně liščí písně přebásněné Birute!

Prameny:
Acta interna, archiv Velké rady kouzelníků, Vyšehrad
Erben, Karel Jaromír: České pohádky, SNDK Praha, 1952
Murciélago y Diacodión, Baltasar: Animagi, Dáru n´Nashri, Escuela de Magos Islamíes en Córdoba, 1752.
Palacká Kerblíková, Petronila: Dějiny kouzelnictva bez záhad, Budeč: Helix, 1884
Rowlingová, J.K.: Harry Potter a Princ dvojí krve, Albatros, Praha 2005

Stránky